logopeed

Häälikute õigeks hääldamiseks on vajalik toonuses ja hästi liikuv artikulatsiooniaparaat.
Alljärgneval lingil mõned ettevalmistavad harjutused häälikuseadeks ja häälikute paremaks hääldamiseks.