hoolekogu

Võru Linnavalitsuse 14.10.2020 korralduse nr 497
„Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude
moodustamine ja koosseisude kinnitamine“
Lisa 

Võru Lasteaed Päkapikk hoolekogu koosseis 2019/2020 õa

1. rühmDiana Ruitlane-Rüütli 
2. rühmKadri Vaglakes
3. rühmRauno Reilson
4. rühmMerle Kattai
5. rühmKärt Kärson
6. rühmKairi Buht
7. rühmLiisi Kondratjeva
9. rühmMaire Meeling
10. rühmKristi Toomsalu
12. rühmMirja Ots
Õpetajate esindajaLiivi Savi
Võru linna esindajaVõru linna esindaja määratakse Võru Linnavolikogu otsusega

Hoolekogu tegevuse aruanded

Hoolekogu koosoleku otsused